Info

De Didgeridoo brengt mij in contact met een heel andere cultuur. Die van de Aboriginals, de eerste bewoners van Australië. Duizenden jaren voordat de blanken daar voet aan wal zetten leefden die daar al. Het waren Nomaden die rondtrokken in een groot en dunbevolkt gebied. Voor hun communicatie gebruikten zij door termieten uitgeholde takken van de Eucalyptusboom. Want dat geluid draagt heel ver. Die uitgeholde tak werd later de Didgeridoo. Het instrument is geniaal in zijn eenvoud.

Het bespelen van de Didgeridoo geeft rust en wekt creativiteit en ontspanning op. De vibrerende tonen leveren trillingen op, dit is een weldaad voor het lichaam, zowel voor de speler als voor de toehoorder. Het spelen werkt therapeutisch. Dat komt door de ademhalingstechniek. Voor het spelen van de Didgeridoo is een speciale techniek met diepe ademhaling vanuit de buik nodig. Dit vergt veel oefening. Maar het is wel heel gezond, te vergelijken met Yoga, waarbij men ook heel bewust met ademhaling omgaat.

Ik ben jaren geleden begonnen met het bespelen van dit instrument. De aanleiding hiervoor was de fascinatie voor het geluid. Maar het is ook intrigerend om met een communicatiemiddel van 20.000 jaar oud te spelen!


Copyright © 2016. All Rights Reserved.